Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

0484 d7f9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascared scared
vacannes
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viaprzeblyski przeblyski
5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viaprzeblyski przeblyski
vacannes
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaprzeblyski przeblyski
vacannes
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

vacannes
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
vacannes
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viawishyouwerehere wishyouwerehere
vacannes
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viaprzeblyski przeblyski
vacannes
5457 c59f
Reposted frommiischa miischa viaprzeblyski przeblyski
vacannes
8602 eca3
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaprzeblyski przeblyski
vacannes
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
vacannes
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapengin pengin
vacannes
7689 76b3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapengin pengin
vacannes
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viapengin pengin
vacannes
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viapengin pengin
vacannes

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viapengin pengin
vacannes
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach
— Jeremi Przybora
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapengin pengin
vacannes
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viaprzeblyski przeblyski
vacannes
9101 2b8d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHopeKaris HopeKaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl