Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

vacannes
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viamalinowowa malinowowa
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamalinowowa malinowowa
vacannes
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalinowowa malinowowa
vacannes
4627 b387
Reposted fromcalifornia-love california-love
vacannes
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viaprzeblyski przeblyski
2028 9c29
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaprzeblyski przeblyski
vacannes
3953 4829
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaprzeblyski przeblyski
vacannes
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaprzeblyski przeblyski

November 01 2017

4844 b4b8 500
Reposted fromtwice twice viaDeathlylost Deathlylost
vacannes
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaprzeblyski przeblyski
vacannes
vacannes
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz, że za chwilę, za moment już jej nie będzie. Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć. Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.
vacannes
4511 bd02
Reposted fromczajnikq czajnikq
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaczajnikq czajnikq
vacannes
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaprzeblyski przeblyski

August 22 2017

vacannes
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapiglet piglet
vacannes
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viapiglet piglet
vacannes
Reposted fromnosiemka nosiemka viapiglet piglet
vacannes
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl