Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

vacannes
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viabecausefuckyou becausefuckyou
vacannes
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viabecausefuckyou becausefuckyou
vacannes
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viaczajnikq czajnikq
vacannes
1975 6248
Reposted fromcalifornia-love california-love
vacannes
1628 c308
Reposted fromkreatura kreatura viaczajnikq czajnikq
vacannes
vacannes
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaDeathlylost Deathlylost
vacannes
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaretaliate retaliate
vacannes
vacannes
     Jestem w moim własnym mieszkanku, przez duże okno wpadają promienie słońca. Włączam playlistę R&B, w większości z lat 90. Przygotowuję sobie śniadanie, jednocześnie nucąc i tańcząc do muzyki. Stoję w samych majtkach i za dużej koszulce.
Nie mam zmartwień i jestem szczęśliwa sama ze sobą, a największym problemem jaki mam jest: co założyć na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.
— marzenie
Reposted bycytatykinkamysteriousshadowwabnicubiiancameovvlucidumintervallumnewbeginningnotperfectgirlthenatussgingerowaaeterniakamykowatafalkaaaduroweelenarinmeovvfotofobbananowolottibluebellforbiddenlove
vacannes
8236 cae6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanncey anncey
vacannes
0975 15e7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
8971 1f36
vacannes
1087 d627
Reposted fromcalifornia-love california-love viazulu zulu
0301 1544
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viabecausefuckyou becausefuckyou
vacannes
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viabecausefuckyou becausefuckyou
vacannes
6394 8bf7
Reposted fromcalifornia-love california-love
vacannes
0801 1c12 500
Reposted fromdeszcz deszcz viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl