Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

vacannes
Czemu się tak zamykasz?😔 Ostatnio już całkiem nie mówisz co się u ciebie w głowie dzieje.
— No cóż.
vacannes
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
vacannes
5487 7ec8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa

April 26 2018

vacannes
vacannes
4365 723e
vacannes
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
vacannes
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
vacannes
vacannes

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
vacannes
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaprzeblyski przeblyski
vacannes
8020 1795
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viaprzeblyski przeblyski

April 25 2018

vacannes
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
vacannes
3284 cdc4
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
vacannes
Mr. Universe
Reposted fromcats cats viapsychoviolet psychoviolet
vacannes
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaprzeblyski przeblyski
vacannes
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaprzeblyski przeblyski

April 24 2018

3958 c686 500

funnyjoke:

Funny Memes. Updated Daily! ⇢ FunnyJoke.tumblr.com 😀

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

verybrightdarkness:

i miss the beach so much. feeling the sand and hearing the waves coming and going. it always smells like peace to me.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
vacannes
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
vacannes
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl