Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

vacannes
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaprzeblyski przeblyski
vacannes
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaprzeblyski przeblyski
vacannes
Reposted fromFlau Flau viaczajnikq czajnikq
vacannes
Reposted fromgruetze gruetze viamalinowowa malinowowa
vacannes
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viamalinowowa malinowowa
vacannes
vacannes
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaimpressionante impressionante

November 10 2018

vacannes
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaprzeblyski przeblyski
vacannes
vacannes
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamalinowowa malinowowa
vacannes
vacannes
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaimpressionante impressionante
vacannes
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
vacannes
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaimpressionante impressionante
vacannes
2120 09a9 500
Reposted fromczajnikq czajnikq
vacannes
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
vacannes
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
vacannes
vacannes
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl