Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

vacannes
8356 ebf9 500
Reposted frompiehus piehus viaprzeblyski przeblyski
5099 4dad
Reposted fromkniepuder kniepuder viaprzeblyski przeblyski
1185 345c
Reposted fromkniepuder kniepuder viapengin pengin
5272 5661
Reposted fromkniepuder kniepuder viapengin pengin
vacannes
Ale boję się, że zobaczę się od wewnątrz I wystraszę się i zatrzasnę się Boję się
— Sorry Boys-Wracam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
vacannes
8617 4695
Reposted frommiischa miischa viaprzeblyski przeblyski

December 02 2019

vacannes
7149 70a4 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viacytaty cytaty
vacannes
vacannes
Reposted frommrrru mrrru viaprzeblyski przeblyski
vacannes
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaprzeblyski przeblyski
vacannes
4557 f670 500
mood
vacannes
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
vacannes
6774 1573 500
Reposted fromrawecka rawecka viaprzeblyski przeblyski
vacannes
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viaprzeblyski przeblyski
vacannes
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaprzeblyski przeblyski
vacannes
4909 65d7 500
Reposted frommerkaba merkaba viasmokingportraits smokingportraits
vacannes
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
vacannes
9869 84db 500
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
vacannes
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl